Deltagare

Cykelvänliga arbetsplatser

Här presenterar vi de arbetsplatser som deltar i årets omgång av Cykelvänlig arbetsplats. Arbetet med kriterierna pågår till och med 31 augusti 2017 och i september delas utmärkelserna ut och ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats” utses.

COWI AB

COWI tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer inom industri och infrastruktur samt byggnad och fastighet.

Sensus

Studieförbund

Göteborgs Friidrottsförbund

Göteborgs Friidrottsförbund arrangerar GöteborgsVarvet samt samordnar resurser för att stärka friidrottsföreningarna inom distriktet.

Bra Bil vid Stigs Center

Återförsäljare av Volvo med bilförsäljning, service, butik och skadeverkstad. Vi tror på ett lite personligare bemötande. Välkommen!

KLINAB

KLINAB är ett städbolag med mycket arbete i och runt om Göteborg. Vi jobbar på att uppmana våra medarbetare att…

Västtrafik AB

Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Vi har servicekontor i Göteborg

White Arkitekter AB

Arkitektkontor och företagets administration

Capio Lundby Närsjukhus

Specialistsjukvård

Medirum AB

Produkter och tjänster för moderna medicinska rum

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

Kommunal myndighet med tillsynsansvar inom miljö och livsmedel. Arbetar också med övervakning av miljön samt har ett strategiskt uppdrag inom…

Gryaab AB

Gryaab jobbar för ett renare hav! Vi renar avloppsvattnet från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Kodamera AB

Vi är en webbyrå i Göteborg, som tar helhetsansvar för våra kunders digitala närvaro. Vi ser till att webbprojekt blir…

Chalmers tekniska högskola

Lärosäte som bedriver utbildning och forskning inom arkitektur, naturvetenskap och teknik.

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, Fri konst och kultur

Kulturfrämjande verksamheter inom Göteborgs stads kulturförvaltning

Arkitektbyrån Design

arkitekter

Advokatfirman Glimstedt AB

Vi bedriver advokatverksamhet.

Tellstedt i Göteborg AB

Byggtekniskt konsultbolag inom Konstruktion, Geo-och Mätteknink samt Projektledning.

Danske Bank

Finanscenter, Göteborg, Danske Bank.

Macforum

Apple Premium Reseller. Försäljning av Mac, iPhone och iPad från fyra butiker.

Radar arkitektur & planering AB

Arkitektkontor

Konsument- och medborgarservice

Vi samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Det innebär att vi ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, utveckling av service…

Yrgo, Molinsgatan 23

Yrkeshögskoleutbildningar

Idnet AB

Lösningar för effektiv logistik i butik och lager

Göteborgs Stads Leasing AB

Uthyrning av klimatsmarta fordon till Stadens verksamheter

Zacco

Zacco is a leading full-service intellectual property consultancy with offices in Sweden, Denmark, Germany and Norway

VecScan AB

Vector provides OEMs and suppliers of automotive and related industries a professional and open development platform of tools, software components…

Göteborgs Stadsteater AB

Vi är en av landets ledande teatrar

Göteborgs Stad Intraservice

Intraservice levererar IT-stöd och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter.

Göteborgs Stads Parkering AB

Kommunägt bolag som arbetar med att förse parkerare, både bilister och cyklister, med en parkeringsplats.

Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen IT kvalitet Älvstranden

Ge bästa tänkbara IT-service till förvaltningens anställda och elever och säkerställa tillgången till de IT-stöd som används i vardagen.

FlexLink

Industriell automatisering. Smart factory solutions, Industry 4.0

Institutet för stressmedicin

FoUenhet inom Västra Götalandsregionen, Hälsan och Stressmedicin

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län)…

Lorensbergsteatern

Gästspelsscen och Galenskaparna och After Shaves hemmascen.

Akademiska Hus AB Region Väst

Fastighetsförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten

Statlig myndighet med ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte övernyttjas.

NCC Construction Kontoret Kromet

NCC Construction, kontor

HCL

IT leverantör till AB Volvo mfl

Försäkrings AB Göta Lejon

Göteborgs Stads försäkringsbolag

Göteborgs Stad Centrums stadsdelskontor

Förvaltningen erbjuder tjänster och service inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning,…

Kvinnofolkhögskolan

Vuxenutbildning, folkhögskola i Göteborg

Göteborgs Stad Social resursförvaltning, Gårdavägen 2

Social resursförvaltning är en fackförvaltning som arbetar med sociala frågor i Göteborgs Stad. Förvaltningen består av många specialiserade verksamheter som…

SDF Västra Göteborg, Trollbärsvägen

Administration

Sjöfartsverket/Rosenhill Seamen's Center

Sjömansklubb / idrottsanläggning

Prospero Technology Management AB

Konsultverksamhet inom management och teknologi.

Göteborg Energi

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder vi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation. Visionen om ett…

AVARN Security Services

Vi är världens största säkerhetsföretag. I Göteborg har vi verksamhet inom bevakning, tekniklösningar och säkerhetslösningar.

Wipcore AB

Levererat kunskap och lösningar för e-handel

ÅF AB

Vi är ett ingenjörs- och konsultföretag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår samlade erfarenhet och unika bredd av teknikområden…

Mogul Göteborg AB

Vi skapar digitala lösningar för företag och organisationer som vill bli snabbare, mer kompetenta och mer konkurrenskraftiga.

FordonsGas Sverige AB

Vi säljer och distribuerar fordonsgas, ett långsiktigt hållbart bränsle. Vi skall bidra till att transporter sker på ett långsiktigt hållbart…

Vårdcentralen Högsbo

Vårdcentral

IVL Svenska Miljöinstitutet - Göteborg

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för…

Norconsult AB

Samhällsbyggaren med helhetssyn

Rotpartner Göteborg AB

Vi skapar värden i fastigheter. Det är det korta svaret på vad vi gör. Och det säger mycket om vem…

Jeppesen Systems AB

Utveckling av mjukvara för resursplanering

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Forskning inom transportområdet, statlig myndighet.

Tennet

Tennet är namnet på fastigheten (Gullbergsvass 5:26) som ägs av AB Platzer Gullbergsvass 5:26. vi har ett flertal olika hyresgäster…

Göteborgsregionens kommunalförbund

Kommunalförbund

Gaze-Förnuftet AB

Marknadsföring och försäljningskontor för den hopfällbara el-cykeln Gaze-Bike. Skapar varje dag förutsättningar för oss och våra kunder en hållbar framtid.

Klimatsmarta Val

Sedan januari 2014 bedrivs ett arbete med att samordna och administrera förvaltningens miljöinriktade aktiviteter.

Intrum Justitia Sverige AB

Vi är det marknadsledande kredithanteringsföretaget i Europa och erbjuder våra kunder riskreducering och finansiella tjänster med en stark inkassoverksamhet som…

Ramböll Sverige AB

Konsultverksamhet inom byggsektorn.

Riksbyggen

Fastighetsförvaltning och nyproduktion av bostäder

Familjebostäder

Allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar ca 18 500 hyresrätter i Göteborg.

SKF i Göteborg

SKF startade 1907 med en innovation som förändrade världen och våra lösningar fortsätter göra skillnad än idag.

Operation 1, An/Op/Iva, Drottning SIlvias Barn & ungdomssjukhus, SU

Operationsavdelning med inriktning barn och ungdomssjukvård.

Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn. Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs stad.

Protek projektstyrning ab

Vi jobbar med projektstyrning, vilket innebär att vi skapar de förutsättningar som krävs för att byggprojekt ska fungera effektivt.

Dalheimers Hus

Rehabilitering inom funktionshinderområdet.

Else AB

Else utvecklar IT-lösningar för effektiv produktion och logistik

Älvstranden Utveckling AB

En aktör i förverkligandet av visionen Älvstranden.

Tengbom

Arkitektkontor

AB Volvo Arendal hus ARHK

Volvo Group IT Volvo Bussar

Slottsskogens Vandrarhem

Hotell och vandrarhem i centrala göteborg.

RSM & Co

Konsult och utbildningsföretag som i mer än 25 år har hjälpt kunder att utveckla en effektiv och hållbar verksamhet.

Fujitsu Göteborg

Fujitsu är en komplett leverantör av produkter, tjänster och lösningar inom IT och kommunikation.

MMT Sweden

Specialist på högupplösta marina undersökningar.Vi samlar in, bearbetar och visualiserar havsbotten.

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Kommersiell fastighetsförvaltning och IT-support.

AWAPATENT AB

Awapatent is a leading consultancy firm in intellectual property with presence in both Europe and Asia. We help our clients…