Deltagare

Cykelvänliga arbetsplatser

Här presenterar vi de arbetsplatser som deltar i årets omgång av Cykelvänlig arbetsplats. Arbetet med kriterierna pågår till och med 31 augusti 2017 och i september delas utmärkelserna ut och ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats” utses.

Idnet AB

Lösningar för effektiv logistik i butik och lager

Arkitektbyrån Design

arkitekter

Göteborgs Stads Leasing AB

Uthyrning av klimatsmarta fordon till Stadens verksamheter

Akademiska Hus AB Region Väst

Fastighetsförvaltning

Göteborgs Stad Social resursförvaltning, Gårdavägen 2

Social resursförvaltning är en fackförvaltning som arbetar med sociala frågor i Göteborgs Stad. Förvaltningen består av många specialiserade verksamheter som…

Ramböll Sverige AB

Konsultverksamhet inom byggsektorn.

HCL

IT leverantör till AB Volvo mfl

Göteborgs Friidrottsförbund

Göteborgs Friidrottsförbund arrangerar GöteborgsVarvet samt samordnar resurser för att stärka friidrottsföreningarna inom distriktet.

Else AB

Else utvecklar IT-lösningar för effektiv produktion och logistik

Klimatsmarta Val

Sedan januari 2014 bedrivs ett arbete med att samordna och administrera förvaltningens miljöinriktade aktiviteter.

Stadsdelskontor SDF Centrum

Stödfunktioner, sektorsledning och intern services administrativa kontor.

Rotpartner Göteborg AB

Vi skapar värden i fastigheter. Det är det korta svaret på vad vi gör. Och det säger mycket om vem…

SKF i Göteborg

SKF startade 1907 med en innovation som förändrade världen och våra lösningar fortsätter göra skillnad än idag.

Slottsskogens Vandrarhem

Hotell och vandrarhem i centrala göteborg.

Sjöfartsverket/Rosenhill Seamen's Center

Sjömansklubb / idrottsanläggning

Lusthuset i Göteborg

Konsultverksamheter inom miljö.

Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen IT kvalitet Älvstranden

Ge bästa tänkbara IT-service till förvaltningens anställda och elever och säkerställa tillgången till de IT-stöd som används i vardagen.

Älvstranden Utveckling AB

En aktör i förverkligandet av visionen Älvstranden.

SDF Västra Göteborg, Trollbärsvägen

Administration

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Kommersiell fastighetsförvaltning och IT-support.

Göteborg Energi

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder vi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation. Visionen om ett…

ÅF AB

Vi är ett ingenjörs- och konsultföretag inom energi, industri och infrastruktur. Genom vår samlade erfarenhet och unika bredd av teknikområden…

Coompanion

Företagsrådgivning för kooperativa företag

Sensus

Studieförbund

Drottning Silvias Barn & ungdomssjukhus, SU, Operation 1, An/Op/Iva

Operationsavdelning med inriktning barn och ungdomssjukvård.

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

Kommunal myndighet med tillsynsansvar inom miljö och livsmedel. Arbetar också med övervakning av miljön samt har ett strategiskt uppdrag inom…

Institutet för stressmedicin

FoUenhet inom Västra Götalandsregionen, Hälsan och Stressmedicin

Capio Lundby Närsjukhus

Specialistsjukvård

Chalmers tekniska högskola

Lärosäte som bedriver utbildning och forskning inom arkitektur, naturvetenskap och teknik.

MMT Sweden

Specialist på högupplösta marina undersökningar.Vi samlar in, bearbetar och visualiserar havsbotten.

Göteborgs Stad Kulturförvaltningen, Fri konst och kultur

Kulturfrämjande verksamheter inom Göteborgs stads kulturförvaltning

Gaze-Förnuftet AB

Marknadsföring och försäljningskontor för den hopfällbara el-cykeln Gaze-Bike. Skapar varje dag förutsättningar för oss och våra kunder en hållbar framtid.

AB Volvo Arendal hus ARHK

Volvo Group IT Volvo Bussar

AVARN Security Services

Vi är världens största säkerhetsföretag. I Göteborg har vi verksamhet inom bevakning, tekniklösningar och säkerhetslösningar.

Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn. Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs stad.

Norconsult AB

Samhällsbyggaren med helhetssyn

Medborgarskolan Region Väst Regionkontor

Regionkontor för Medborgarskolans verksamhet i Region Väst (Västra Götaland + Halland)

Danske Bank

Finanscenter, Göteborg, Danske Bank.

Prospero Technology Management AB

Konsultverksamhet inom management och teknologi.

Göteborgs Stadsteater AB

Vi är en av landets ledande teatrar

Västtrafik AB

Västtrafik har hand om kollektivtrafiken i hela Västra Götaland. Vi har servicekontor i Göteborg

Riksbyggen

Fastighetsförvaltning och nyproduktion av bostäder

Dalheimers Hus

Rehabilitering inom funktionshinderområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet - Göteborg

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och icke vinstdrivande forskningsinstitut som sedan 1966 arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för…

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Forskning inom transportområdet, statlig myndighet.

Gryaab AB

Gryaab jobbar för ett renare hav! Vi renar avloppsvattnet från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

NCC Construction Kontoret Kromet

NCC Construction, kontor

Kvinnofolkhögskolan

Vuxenutbildning, folkhögskola i Göteborg

Skanska - MTH Hisingsbron HB

Danskt och Svenskt byggbolag som skall bygga nya Hisingsbron. För att minska vår påverkan har vi ersatt arbetsplatsbilar med cyklar/elcyklar.

Konsument- och medborgarservice

Vi samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Det innebär att vi ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, utveckling av service…

Göteborgsregionens kommunalförbund

Kommunalförbund

Bra Bil vid Stigs Center

Återförsäljare av Volvo med bilförsäljning, service, butik och skadeverkstad. Vi tror på ett lite personligare bemötande. Välkommen!

Lorensbergsteatern

Gästspelsscen och Galenskaparna och After Shaves hemmascen.

Försäkrings AB Göta Lejon

Göteborgs Stads försäkringsbolag

KLINAB

KLINAB är ett städbolag med mycket arbete i och runt om Göteborg. Vi jobbar på att uppmana våra medarbetare att…

Familjebostäder

Allmännyttigt bostadsbolag som äger och förvaltar ca 18 500 hyresrätter i Göteborg.

Göteborgs Stad Intraservice

Intraservice levererar IT-stöd och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter.

Göteborgs Stad Centrum, IFO-FH

Arbete med människor med olika funktionshinder i och utanför deras hem över hela stadsdelen centrum. Handläggare och chefer.

AWAPATENT AB

Awapatent is a leading consultancy firm in intellectual property with presence in both Europe and Asia. We help our clients…

Wipcore AB

Levererat kunskap och lösningar för e-handel

Advokatfirman Glimstedt AB

Vi bedriver advokatverksamhet.

Returhuset SDF Östra Göteborg

Verkstäder med återvinningsdesign, verkstad där vi reparerar återbrukscyklar, butik och eko-kafé

Medirum AB

Produkter och tjänster för moderna medicinska rum

Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Vi ansvarar för att leda och driva bostadsförsörjningen i Göteborgs stad. Vi ansvarar för förvaltningen av kommunens mark och byggnader.…

Jeppesen Systems AB

Utveckling av mjukvara för resursplanering

FordonsGas Sverige AB

Vi säljer och distribuerar fordonsgas, ett långsiktigt hållbart bränsle. Vi skall bidra till att transporter sker på ett långsiktigt hållbart…

COWI AB

COWI tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer inom industri och infrastruktur samt byggnad och fastighet.

Övralidssärkildaboende

Ett boende för fem brukare med olika funktionshinder.

Protek projektstyrning ab

Vi jobbar med projektstyrning, vilket innebär att vi skapar de förutsättningar som krävs för att byggprojekt ska fungera effektivt.

Yrgo, Molinsgatan 23

Yrkeshögskoleutbildningar

Terumo Sweden AB

Nordiskt försäljningskontor av medicintekniska produkter.

Kommunicera Communications AB

Översättning

Havs- och vattenmyndigheten

Statlig myndighet med ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte övernyttjas.

Göteborgs spårvägar

Spårvagns och busstrafik, trafikantservice, banteknik och huvudkontor.

VecScan AB

Vector provides OEMs and suppliers of automotive and related industries a professional and open development platform of tools, software components…

Vårdcentralen Högsbo

Vårdcentral

Göteborgs Stad Centrums stadsdelskontor

Förvaltningen erbjuder tjänster och service inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning,…

Radar arkitektur & planering AB

Arkitektkontor

White Arkitekter AB

Arkitektkontor och företagets administration

Tellstedt i Göteborg AB

Byggtekniskt konsultbolag inom Konstruktion, Geo-och Mätteknink samt Projektledning.

Fujitsu Göteborg

Fujitsu är en komplett leverantör av produkter, tjänster och lösningar inom IT och kommunikation.

Mogul Göteborg AB

Vi skapar digitala lösningar för företag och organisationer som vill bli snabbare, mer kompetenta och mer konkurrenskraftiga.

FlexLink

Industriell automatisering. Smart factory solutions, Industry 4.0

Intrum Justitia Sverige AB

Vi är det marknadsledande kredithanteringsföretaget i Europa och erbjuder våra kunder riskreducering och finansiella tjänster med en stark inkassoverksamhet som…

RSM & Co

Konsult och utbildningsföretag som i mer än 25 år har hjälpt kunder att utveckla en effektiv och hållbar verksamhet.

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län)…

Tengbom

Arkitektkontor

Göteborgs Stad Upphandlingsbolaget

Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling av varor och tjänster.

Kodamera AB

Vi är en webbyrå i Göteborg, som tar helhetsansvar för våra kunders digitala närvaro. Vi ser till att webbprojekt blir…

Zacco

Zacco is a leading full-service intellectual property consultancy with offices in Sweden, Denmark, Germany and Norway

Göteborgs Stads Parkering AB

Kommunägt bolag som arbetar med att förse parkerare, både bilister och cyklister, med en parkeringsplats.

Macforum

Apple Premium Reseller. Försäljning av Mac, iPhone och iPad från fyra butiker.