Wall of fame

 

Här presenteras alla vinnarna sedan tidernas begynnelse
(eller iallafall sedan 2013).

 


2016 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

Göteborg energi

Med motiveringen: För ett imponerande, heltäckande och långsiktigt engagemang för cykling. Medarbetarna erbjuds cykla säkert-kurser, man uppmuntrar cykelpendling till jobbet och att använda cykel till arbetsmöten. En förebild.


2:a plats

Gryaab

För det gedigna arbetet med att främja hållbart resande och för cykelgruppens oförtrutna inspirationsarbete, som gör att företaget slåss om topplaceringen år efter år.


3:a plats

Göteborgs Stad Centrum, IFO-FH

För arbetsgivarens tydliga målsättning att medarbetarna ska välja cykeln hellre än bilen i det dagliga värvet.

1:a plats

Chalmers tekniska högskola

För idén att utveckla en app som uppmuntrar anställda och studenter att cykla mer. Appen kommer att mäta tillryggalagd sträcka och utdela premier till dem som når upp till bestämda mål. Chalmers är en arbetsplats med ständig och sprudlande idégenerering.


2:a plats

White arkitekter

För att medarbetarna studerar stadsmiljöer från cykelsadeln.


3:a plats

Prospero

För den geniala lösningen att lägga in en gummimatta i entrén, så att medarbetarna ska kunna parkera cykeln säkert inomhus. En enkel lösning när parkeringen är ett svårt problem.


2015 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

Sweco

För att de i samklang med företagets arbete för hållbar utveckling prioriterade cyklister framför bilister när de flyttade till nya lokaler.


2:a plats

Gryaab

För deras brinnande engagemang för sina cyklister som underhålls och utvecklas.


3:a plats

White arkitekter

För deras tydliga ställningstagande där två parkeringsplatser i garaget och gjorts om till cykelparkeringar.

1:a plats

Kvinnofolkshögskolan

För deras idé och initiativ till att erbjuda cykelkurser för deltagare som, av olika anledning, inte haft möjlighet att lära sig att cykla tidigare i livet. På så vis ges fler tillfälle att uppleva cykelns möjligheter och friheter.


2:a plats

Cowi

För deras dörröppnare till cykelgaraget. Hur de använt en redan beprövad uppfinning som underlättar oerhört för sina cyklister.


3:a plats

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

För iden att erbjuda sin personal att låna hem elcykel på prov och anordna ”mekar kurser” för sin personal. Det ger vägledning och information som ger inspiration och mersmak för cykling.

1:a plats

Ica Maxi Angered

För deras entusiasm och målsättning att ständigt bli fler cyklister som cyklar till och från arbetet samt deltar i tävlingar. Ica Maxi Angered visar på ett utomordentligt sätt hur cyklingen kan skapa gemenskap på arbetsplatsen.


2:a plats

Konsument- och medborgarservice

För att deras miljö och hållbartsarbete har en tydlig strategi och policy för att öka antalet cykelresor till, från och i tjänsten.


3:a plats

Försäkrings AB Göta Lejon

För att deras bravur att uppnå nivå tre vid första året som de deltar i tävlingen.


2014 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

Gryaab

Motivering: Stark och heltäckande cykelsatsning som toppas av en aktiv cykelgrupp och en tydlig fokus.


2:a plats

Chalmers


3:a plats

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

1:a plats

Chalmers

En vidareutveckling av trenden av elcyklar som kopplar ihop cykling, innovation och praktiskt användande. Chalmers har under 2014 beställt två anläggningar med elcykelpool under solcellstak som förhoppningsvis kan börja användas av anställda och studenter under 2015.


2:a plats

Reinertsen Sverige


3:a plats

Göteborgs stad Färdtjänsten

1:a plats

CPAC systems

Stark nykomling med en imponerande stor andel av personalen som cyklar i kombination med entusiastiska cykelambassadörer.


2:a plats

Sportson


1:a plats

Göteborgs hamn


2013 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

Norconsult

Motivering: På kort tid har Norconsult genom starkt förändringsarbete engagerat hela personalen i cykelfrågan, bland annat genom att prioritera cykel i förhållande till bil. Norconsult är helt enkelt en privat arbetsgivare som visar vägen.


1:a plats

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

En vidareutveckling av trenden av elcyklar som kopplar ihop cykling, innovation och praktiskt användande. Chalmers har under 2014 beställt två anläggningar med elcykelpool under solcellstak som förhoppningsvis kan börja användas av anställda och studenter under 2015.


Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara