Alla kan cykla. Eller?

På Kvinnofolkhögskolan, som är en Cykelvänlig arbetsplats, anordnar man en tillvalskurs i cykling. Deltagarna är kvinnor från Somalia, Gambia och Afghanistan som av olika anledningar inte har haft möjlighet att lära sig att cykla tidigare. Några av dem cyklade som barn och får nu möjlighet att återerövra sin kunskap. Lektionerna … Läs mer