Elcyklist? Javisst!

Det byggs och det grävs i Göteborg, nu och i många år framöver. Om arbetet ska gå smidigt är det nödvändigt att minska biltrafiken. För cyklister och gående är målsättningen där-emot att det ska flyta på ungefär som vanligt. Bilister som har möjlighet att cykla istället gör alltså klokt i … Läs mer