Deltagare

Cykelvänliga arbetsplatser

Här presenterar vi de arbetsplatser som deltar i årets omgång av Cykelvänlig arbetsplats. Arbetet med kriterierna pågår till och med 31 augusti 2018 och i september delas utmärkelserna ut och ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats” utses.

Intrum

Vi är det marknadsledande kredithanteringsföretaget i Europa och erbjuder våra kunder riskreducering och finansiella tjänster med en stark inkassoverksamhet som…

Gryaab AB

Gryaab jobbar för ett renare hav! Vi renar avloppsvattnet från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.

Göteborgs Stad Centrums stadsdelskontor

Förvaltningen erbjuder tjänster och service inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, grundskola, grundsärskola, individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning,…

Advokatfirman Glimstedt AB

Vi bedriver advokatverksamhet.

SMHI Göteborg A

Väderprognoser och Klimatdata, för Norden och stora delar av Europa.

Ericsson Göteborg

Utveckling och forskning inom Telecom system

HCL

IT leverantör till Automotive mfl

SEB Avenyn

Bank

Else AB

Else utvecklar IT-lösningar för effektiv produktion och logistik

Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn. Göteborgs Hamn AB ägs av Göteborgs stad.

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Stadsdelskontor med administration och hemsjukvård (flera av kriterierna som uppfylls gynnar dock hela förvaltningen)

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler

Kommersiell fastighetsförvaltning och IT-support.

MGA SU/Östra

medicin, geriatrik och akut klinik

Förvaltningsrätten Göteborg

Förvaltningsrätten är en Sveriges största domstolar. Förvaltningsrättsdomstol samt migrations domstol.

Fujirebio Diagnostics AB

Bioteknik-företag som tillverkar reagens och tester inom cancerdiagnostik.

Försäkrings AB Göta Lejon

Göteborgs Stads försäkringsbolag

Göteborgs Stad Utbildningsförvaltningen IT kvalitet Älvstranden

Ge bästa tänkbara IT-service till förvaltningens anställda och elever och säkerställa tillgången till de IT-stöd som används i vardagen.

Kvinnofolkhögskolan

Vuxenutbildning, folkhögskola i Göteborg

Capio Lundby Närsjukhus

Specialistsjukvård

FordonsGas Sverige AB

Vi säljer och distribuerar fordonsgas, ett långsiktigt hållbart bränsle. Vi skall bidra till att transporter sker på ett långsiktigt hållbart…

Ramböll Sverige AB

Konsultverksamhet inom byggsektorn.

Göteborgs Spårvägar

Spårvagns och busstrafik, trafikantservice, banteknik och huvudkontor.

KLINAB

KLINAB är ett städbolag med mycket arbete i och runt om Göteborg. Vi jobbar på att uppmana våra medarbetare att…

COWI AB

COWI tillhandahåller kvalificerade ingenjörstjänster till privata och offentliga aktörer inom industri och infrastruktur samt byggnad och fastighet.

NCC Construction Kontoret Kromet

NCC Construction, kontor

Vårdcentralen Högsbo

Vårdcentral

Sunfleet Bilpool

Sunfleet är Sveriges största bilpool med fler än 1 500 bilar. Som medlem får du tillgång till de senaste Volvobilarna…

Älvstranden Utveckling AB

Kommunalt utvecklingsbolag som arbetar med hållbar stadsutveckling i Älvstaden

Kulturkansliet, Göteborgs Stads kulturförvaltning

Kulturförvaltningens kansli samlar gemensamma stödfunktioner inom kulturstrategiska frågor, HR, ekonomi, kommunikation och nämndservice.

Göteborgs Stad Fastighetskontoret

Vi ansvarar för att leda och driva bostadsförsörjningen i Göteborgs stad. Vi ansvarar för förvaltningen av kommunens mark och byggnader.…

SDF Västra Göteborg, Trollbärsvägen

Administration

Konsument- och medborgarservice

Vi samordnar och utvecklar service för Göteborgs Stad. Det innebär att vi ansvarar för Göteborgs Stads kontaktcenter, utveckling av service…

Göteborgs Stadsteater AB

Vi är en av landets ledande teatrar

Göteborgs Stad inköp och upphandling

Göteborgs Stads inköpscentral med ett huvudansvar för samordnad upphandling av varor och tjänster.

Slottsskogens Vandrarhem

Hotell och vandrarhem i centrala göteborg.

Dalheimers Hus

Korttidsboende, daglig verksamhet, konferens, restaurang, bad och gym, föreningsverksamhet

Perbellum AB

Tekniska konsulter

Institutet för stressmedicin

FoUenhet inom Västra Götalandsregionen, Hälsan och Stressmedicin

Jeppesen Systems AB

Utveckling av mjukvara för resursplanering

VecScan AB

Vector provides OEMs and suppliers of automotive and related industries a professional and open development platform of tools, software components…

Returhuset Östra Göteborg

Verkstäder med återvinningsdesign, verkstad där vi reparerar återbrukscyklar, butik och eko-kafé

Göteborgs Stadsteater AB

Teater. även på Lärdomsgatan 1c, 41756

Göteborg Energi

Som Västsveriges ledande energiföretag erbjuder vi elnät, fjärrvärme, gas, kyla, energitjänster, förnyelsebar energi och data- och telekommunikation. Visionen om ett…

Göteborgs Stad Intraservice

Intraservice levererar IT-stöd och administrativa tjänster till stöd för Göteborgs Stads verksamheter.

Capana

Konsultverksamhet inom IT och BI

Radar arkitektur & planering AB

Arkitekt- och stadsplaneringskontor

Saab

Vi tillverkar o säljer militära o civila radarsystem för flyg mark o sjö

Idnet AB

Lösningar för effektiv logistik i butik och lager

Yrgo, Molinsgatan 23

Högre yrkesutbildning Göteborg. För dig som vill skaffa dig ett yrke. För dig som vill byta yrke och för dig…

Chalmers tekniska högskola

Lärosäte som bedriver utbildning och forskning inom arkitektur, naturvetenskap och teknik.

Nya Varvets Skola

grundskola, förskoleklass-åk 6. ca 360 elever.

Coompanion

Företagsrådgivning för kooperativa företag

Protek projektstyrning ab

Vi jobbar med projektstyrning, vilket innebär att vi skapar de förutsättningar som krävs för att byggprojekt ska fungera effektivt.

Kodamera AB

Vi är en webbyrå i Göteborg, som tar helhetsansvar för våra kunders digitala närvaro. Vi ser till att webbprojekt blir…

Göteborgs Stads Parkering AB

Kommunägt bolag som arbetar med parkeringslösningar som bidrar till ett tillgängligt och attraktivt Göteborg.

5565662870

Produktutveckling av elektroniksystem inom fordonsindustrin

Turistrådet Västsverige

Turistrådet Västsverige är Västra Götalandsregionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Vårt uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västsverige (Västra Götalands län)…

Angereds Torg 14 och Kultivatorgatan 6

kontorsverksamhet stödfunktioner och förvaltningsledning för SDF Angered

Unibase AB

Unibase erbjuder kundanpassade helhetslösningar inom nätverksinfrastruktur och systemutveckling.

Havs- och vattenmyndigheten

Statlig myndighet med ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte övernyttjas.

AB Volvo Arendal, Arendal Skans

I Arendal sitter delar av Group IT, Volvo Buss, Volvo Logistics och Volvo Group University