Frågor & svar

Frågor & svar

Vad är ”Cykelvänlig arbetsplats”?
För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln har vi tagit fram utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” som är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg med minst 10 medarbetare. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor. Arbetet med kriterierna pågår till och med 31 augusti 2019 och i september delas utmärkelserna ut och ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats”, ”Årets rookie” och ”Årets bästa cykelidé” utses. Att delta är kostnadsfritt för arbetsplatserna.

Varför ska vi gå med i ”Cykelvänlig arbetsplats”?
Det finns många fördelar med att uppmuntra och stötta sina medarbetare att cykla. Det leder bland annat till:
Friskare medarbetare. Motion ger styrka och kondition, vilket alla mår bra av. Studier visar dessutom att cykelpendlare har bättre hjärt- och kärlhälsa än bilåkande kollegor.
Lägre stressnivåer. Medarbetare slipper börja dagen med frustration på grund av bilköer och sökande efter parkeringsplats.
Smartare medarbetare. Fysisk aktivitet på morgonen ger pigga och skärpta medarbetare som fokuserar och presterar bättre.
Stärkt miljöprofil. Företaget kan ta upp medarbetarnas resor till och från arbetet både i sin miljöpolicy och sin resepolicy.
Att attrahera arbetskraft. Allt fler vill vardagsmotionera genom att cykelpendla. En cykelvänlig profil blir en fördel i konkurrensen om medvetna arbetstagare.
Modernt rättvisetänk. Genom att styra om satsningar, från tjänstebilar till cykelförmåner, kan fler få del av kakan. Det ger glada medarbetare.

Vilka nivåer finns?
Det finns tre nivåer med olika kriterier, från en till tre stjärnor. Hur många stjärnor man får beror på hur många kriterier arbetsplatsen lyckats uppfylla innan den 31 augusti 2019. Kriterierna för de olika nivåerna hittar ni i checklistan.

Hur vet vi vilken nivå vi ska sikta på?
Det beror på hur mycket tid och resurser ni kan avsätta samt hur era förutsättningar ser ut idag. Vissa arbetsplatser uppfyller kanske många kriterier sedan tidigare medan andra får börja från början. Vi rekommenderar att ni går igenom kriterierna och gör en bedömning av vad som är möjligt att hinna med på er arbetsplats. Det går även utmärkt att börja med att sikta på en stjärna och sedan gå vidare till nästa nivå om tiden räcker till.

Vi vill vara med, hur börjar man?
Vi har tagit fram ett förslag till kom-igång-guide som du hittar här.

Vem kan vara med?
Alla arbetsplatser i Göteborg med minst 10 medarbetare kan vara med. Arbetsplatser kan vara både privata företag eller kommunala/offentliga verksamheter.

Vi är färre än 10 anställda, kan vi inte vara med?
Vi har valt att begränsa oss till arbetsplatser med minst 10 medarbetare. Det finns dock inget som hindrar att ni ändå arbetar enligt checklistan som ni hittar här utan att skapa ett konto.

Hur uppmärksammas de som deltar?
Alla som uppfyller kriterierna på den nivå man valt får utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” och kan kostnadsfritt beställa en fin emaljskylt till entrén. Bland arbetsplatser på den trestjärniga nivån kommer ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats” att utses. Dessutom kommer vi att premiera ”Årets bästa cykelidé” och ”Årets rookie” bland alla som uppfyller kriterierna.

Hur mycket tid måste man avsätta för att vara med?
Hur mycket tid man vill avsätta är upp till varje arbetsplats, vilken nivå ni siktar på och hur cykelvänliga ni redan är i dagsläget. Vissa kanske redan har kommit en bit på väg medan andra får börja från början.

Vad kostar det att vara med?
Att anmäla sig och vara med i ”Cykelvänlig arbetsplats” är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för att uppfylla de olika kriterierna svarar dock arbetsplatsen själv för.

Kan vi få hjälp under projektets gång?
Under ”Kontakt” i menyn hittar du kontaktuppgifter till våra projektledare som hjälper till med att besvara frågor. I mån av tid kan vi även hjälpa till med arbetsplatsbesök eller hjälpa er att ta fram en plan för att komma igång om ni önskar det.

Hur kontrolleras att kriterierna uppfylls?
Arbetsplatserna rapporterar de kriterier som uppfyllts i checklistan på sitt konto. Trafikkontoret förbehåller sig rätten att genomföra stickprovskontroller på arbetsplatserna för att kontrollera att kriterierna uppfylls.

Hur belönas årets cykelvänligaste arbetsplats, årets bästa cykelidé och årets Rookie?
Förutom äran får årets cykelvänligaste arbetsplats också exponering via reklam i Göteborg och ett stort inramat diplom. Arbetsplatsen med årets bästa cykelidé får ära, stort diplom och en inteckning i tjusigt vandringspris som man får behålla tills nästa ”bästa cykelidé” utses. Årets Rookie får ära och stort inramat diplom.

Får alla en skylt?
Alla arbetsplatser som uppfyller kraven på någon av nivåerna får, om man så önskar, kostnadsfritt en emaljskylt till entrén som belöning. Skylten beställs av catarina.berglund@trafikkontoret.goteborg.se.

Vi missade starten, kan vi anmäla oss nu?
Det går utmärkt att anmäla sig när som helst. Det viktiga är att man uppfyller de kriterier som krävs 31 augusti 2019.

Kan man fortsätta nästa år och bygga vidare på sin nivå?
Deltog ni förra året går det utmärkt att fortsätta där ni slutade.
Vår ambition är att ”Cykelvänlig arbetsplats” återkommer år efter år och att arbetsplatserna fortsätter sitt arbete mot nästa nivå.

Hur laddar vi upp vår logotyp så att den visas rätt?
Bildverktyget har en inbyggd funktion för att beskära bilder till rätt format. Det går bra att ladda upp bilder i valfri storlek som ni sedan kan beskära med verktyget. Om ni har en kvadratisk logotyp kan det vara bra att ladda upp en bild med vit yta runt logotypen så att det finns marginaler vid beskärningen eftersom den färdiga bilden blir avlång (150×50 pixlar).

Vi har glömt vårt användarnamn eller lösenord.
Klicka på ”Glömt lösenord?” i inloggningsfönstret så skickas era uppgifter till den mejladress som ni angav när ni registrerade er.

Vår arbetsgivare är inte med, kan jag registrera oss?
”Cykelvänlig arbetsplats” vänder sig till arbetsplatser, inte mot enskilda anställda. Om din arbetsplats inte är med i dagsläget, ta upp frågan med ansvarig på din arbetsplats.

Hur arbetar vi med checklistan?
Kriterierna är uppdelade i tre nivåer, från en till tre stjärnor, beroende på arbetsplatsens utgångspunkt och hur mycket tid och resurser ni har möjlighet att satsa. Ni behöver inte uppfylla samtliga kriterier, hur många som krävs ser ni på respektive nivå i checklistan. När ett kriterium är uppfyllt redovisas det genom att ni bockar för i checklistan. Vid vissa kriterier finns även förklarande hjälptexter. När den första nivån är uppfylld låses nivå 2 upp och det blir möjligt att fortsätta.