Kriterierna

Kriterierna

Alla arbetsplatser som uppfyller kraven för att delta hittar sin checklista när man loggat in till sitt konto. För arbetsplatser som inte kan vara med i Cykelvänlig arbetsplats (färre än 10 medarbetare/utanför Göteborgs kommun) men ändå vill arbeta med checklistan på egen hand finns den återgiven här.

Hur arbetar vi med checklistan?
Kriterierna är uppdelade i tre nivåer, från en till tre stjärnor, beroende på hur mycket tid och resurser ni har möjlighet att satsa. Ni behöver inte uppfylla samtliga kriterier, det räcker med 4 stycken valfria på respektive nivå för att bli godkänd. När den första nivån är avklarad kan man fortsätta med nivå 2 och sedan nivå 3.


1:1
Det finns en cykelparkering för anställda med möjlighet att låsa fast cykeln.

1:2
Det finns dusch som kan användas av cykelpendlare på arbetsplatsen.

1:3
Vi erbjuder en årlig aktivitet som syftar till att uppmuntra cykling. Exempel på aktiviteter kan vara deltagande i cykelutmaningen, cykelturer, kampanjer typ ”månadens cyklist”, utdelning av cykeltillbehör, arrangera cykeldagar, seminarier om cykling/säkerhet/hälsa, dag med cykelservice på arbetsplatsen etc.

1:4
Det finns en cykelpump, exempelvis i receptionen eller hos cykelinspiratör.

1:5
Vi erbjuder Styr&Ställ-kort för tjänsteresor.

1:6
Vi erbjuder cykelhjälmar som kan användas vid tjänsteresor.

1:7
Det finns en cykelansvarig, cykelinspiratör eller motsvarande på arbetsplatsen som exempelvis ansvarar för frågor om cykelinköp, Styr&Ställ-kort, service, utrustning, policyfrågor, information till anställda, evenemang och uppmuntran etc.

1:8
Vi har och uppmuntrar fler medarbetare att cykla även på vintern.

2:1
Det finns en cykelparkering för anställda med tak eller väderskydd samt möjlighet att låsa fast cykeln. Alternativt finns ett låsbart rum där cyklar kan parkeras. Antalet platser motsvarar behovet.

2:2
Det finns utrymme för ombyte och förvaring av kläder.

2:3
Vi tillhandahåller egna cyklar som kan användas till tjänsteresor. Vi säkerställer att cyklarna hålls i gott skick.

2:4
Cykelrelaterad information
finns på företagets intranät, i personaltidning etc. Informationen kan exempelvis handla om cykelreseplaneraren på www.trafiken.nu, det interna cykelarbetet, företagets policy, personalerbjudanden och evenemang, Cykelutmaningen m.m.

2:5
Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet eller i tjänsten.

2:6
Vi mäter regelbundet hur många anställda som cyklar till arbetet och/eller i tjänsten.

2:7
Vi erbjuder årligen ett cykelbidrag, till ett värde av minst 200 kr, för service och tillbehör avseende anställdas privata cyklar.

2:8
Vi har avtal med ett antal cykelhandlare. Här finns rabatter, erbjudanden och möjlighet att serva sin cykel.

2:9
Vi ger möjlighet att använda arbetstid som friskvårdstid till arbetspendling och dusch.

3:1
Det finns en kompressordriven pump som är tillgänglig dygnet runt där anställda kan fylla luft, exempelvis vid parkeringen.

3:2
Vi har en policy som styr mot tjänsteresor med cykel.

3:3
Vi har minst en elcykel för tjänsteresor.

3:4
Vi erbjuder årligen ett cykelbidrag, till ett värde av minst 500 kr, för service och tillbehör avseende anställdas privata cyklar.

3:5
Vi erbjuder våra anställda förmåns-, hyr- eller leasingcykel.

3:6
Vi har en Cykelverkstad / Mekarhörna / Cykeltvättmöjligheter.

3:7
Vi har möjlighet att torka kläder (torkskåp, eller annan lösning).

3:8
Vi erbjuder löneväxling mot cykel vilket innebär att en anställd kan byta en del av sin kontanta bruttolön mot en cykel.

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara

Spara