Om utmärkelsen

Bakgrund

På Trafikkontoret vill vi att Göteborg ska bli en riktigt bra cykelstad! Därför vill vi uppmuntra alla arbetsplatser som underlättar för sina cykelburna medarbetare. Sedan 2002 har vi arbetat med att bygga relationer med arbetsgivare för att inspirera och informera kring fördelarna med ett ökat cyklande bland medarbetarna.

Vad är Cykelvänlig arbetsplats?

För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln har vi tagit fram utmärkelsen ”Cykelvänlig arbetsplats” som är öppen för alla arbetsplatser i Göteborg. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor.

Hur går det till?

Arbetet med kriterierna pågår till och med 31 december 2019. I januari 2020 delas utmärkelserna ut och ”Göteborgs cykelvänligaste arbetsplats” utses. Alla arbetsplatser som varit med får diplom och är välkomna på prisutdelningen.

Regler och villkor

Att delta i Cykelvänlig arbetsplats är kostnadsfritt och alla arbetsplatser i Göteborg kan vara med. Skylten är kostnadsfri och tilldelas alla som uppfyller kriterierna på respektive nivå. De som tagit emot en skylt har även rätt att använda kampanjmärket på egen hemsida och i egen marknadsföring. ”Göteborgs Cykelvänligaste arbetsplats” utses av juryn bland de som uppnått tre stjärnor. ”Årets bästa cykelidé” utses av juryn bland förslag från arbetsplatser som uppfyller kriterierna på någon nivå. Juryns beslut kan inte överklagas. Trafikkontoret förbehåller sig rätten att genomföra stickprov på arbetsplatserna för att säkerställa att kriterierna är uppfyllda.