Wall of fame

 

Här presenteras alla vinnarna sedan tidernas begynnelse
(eller iallafall sedan 2013).

 


2018 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

Göteborgs Stad miljöförvaltningen

För att de håller i och håller ut, med en tydlig och långsiktig ambition att underlätta en hållbar livsstil för sina medarbetare. Miljöförvaltningen ligger alltid i topp och uppfyller i år samtliga kriterier utom två. Den dag de får gehör för sin kamp om en styr & ställ-plats närmare kontoret bockar de i ytterligare ett kriterium.


2:a plats

White Arkitekter

För ett oförtrutet förbättringsarbete med ett tydligt syfte att uppmuntra medarbetarna att välja cykeln. Antalet cykeldagar har utökats till två. Under hösten får medarbetarna möjlighet att byta till vinterdäck och de erbjuds cykelservice och cykelhjälm kostnadsfritt.


3:a plats

Veprox

En genomtänkt och strategisk satsning på cykelfrämjande åtgärder lönar sig. Veprox har gjort en fenomenal klättring från två till tre stjärnor genom att bocka av hela sju nya kriterier. Höjningen av friskvårdsbidraget till 5000 kronor, pengar som även kan användas till cykelköp, ger stjärnorna extra glans.

1:a plats

White Arkitekter

Diplom för Årets cykelidé går till företaget som håller sina after works i garaget.  Sedan hälften av bilparkeringsplatserna har gjorts om till cykelparkeringar finns det gott om yta att använda som trivsam, glädjefylld mötesplats. På sikt är målsättningen att skapa en permanent cykellounge.


2:a plats

Norconsult

För vidareutvecklingen av idén att mäta hur långt de anställda cyklar tillsammans. Norconsults medarbetare har som nytt mål att cykla lika långt som avståndet mellan kontoren i Sverige och på Nya Zeeland – och företaget planterar ett träd för varje avverkad mil. Lokal och global nytta i juste kombo.


3:a plats

Returhuset

För en bokstavligt talat bärande cykelidé. Returhuset bevisar att cykeln är ett arbetsverktyg genom att använda en ombyggd lastcykel för att transportera renoverade återbrukscyklar mellan verkstaden och butiken.

1:a plats

Nya Varvets skola

För en tydlig och bred satsning på trafiksäkerhet, miljö och hälsa som omfattar både anställda och elever. Nya Varvets skola är en miljödiplomerad skola som lever som de lär och sätter cykelstandarden för kommande generationer.


 


2017 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

FlexLink

För att man målmedvetet och ambitiöst har gått från noll till hundra och utvecklat arbetsplatsen till att vara cykelvänlig i varje möjlig del. FlexLink uppfyller samtliga kriterier och visar att allt är möjligt, bara viljan finns.


2:a plats

Miljöförvaltningen

Det förpliktigar naturligtvis att arbeta på Miljöförvaltningen, men såväl medarbetare som ledning visar också en genuin vilja att vara cykelvänliga. Härifrån kommer en aldrig sinande ström av uppskattade cykelinsatser.


3:a plats

Stadsteatern

För miljödiplomeringen och en uppmuntrande och engagerande arbetsmiljö där väldigt många cyklar. Här finns en uttalad vilja att alltid försöka uppmuntra och underlätta för cykelburna medarbetare.

1:a plats

White Arkitekter

Årets bästa cykelidé har White arkitekter kläckt: att medarbetarna tillsammans ska cykla jorden runt på 80 dagar. Vilket man också gjorde; från 4 april till midsommar cyklade man mer än 20 000 km. De tillryggalagda sträckorna registrerades i en specialutvecklad app. Bra jobbat!


2:a plats

Rotpartner

För att värdera personalens hälsa så högt att folkhälsoperspektivet har skrivits in i affärsplanen. Bland annat är målet att personalens syreupptagningsförmåga (och därmed kondition) ska öka kontinuerligt.


3:a plats

Parkeringsbolaget

För de årliga cykelturerna runt Göteborgs centrum, där personal och kunder tillsammans uppdaterar sig om pågående stadsutveckling och hur den påverkar tillgängligheten.

1:a plats

Rotpartner

För att man står för övertygelsen att friskvård på arbetstid är en god investering. Rotpartner uppmuntrar på ett nytänkande sätt sina medarbetare och även allmänheten via sociala medier, att cykla till och från jobbet, under arbetstid och på fritiden, med förvissningen att detta även gör företaget till en attraktiv arbetsplats.


 


2016 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

Göteborg energi

Med motiveringen: För ett imponerande, heltäckande och långsiktigt engagemang för cykling. Medarbetarna erbjuds cykla säkert-kurser, man uppmuntrar cykelpendling till jobbet och att använda cykel till arbetsmöten. En förebild.


2:a plats

Gryaab

För det gedigna arbetet med att främja hållbart resande och för cykelgruppens oförtrutna inspirationsarbete, som gör att företaget slåss om topplaceringen år efter år.


3:a plats

Göteborgs Stad Centrum, IFO-FH

För arbetsgivarens tydliga målsättning att medarbetarna ska välja cykeln hellre än bilen i det dagliga värvet.

1:a plats

Chalmers tekniska högskola

För idén att utveckla en app som uppmuntrar anställda och studenter att cykla mer. Appen kommer att mäta tillryggalagd sträcka och utdela premier till dem som når upp till bestämda mål. Chalmers är en arbetsplats med ständig och sprudlande idégenerering.


2:a plats

White arkitekter

För att medarbetarna studerar stadsmiljöer från cykelsadeln.


3:a plats

Prospero

För den geniala lösningen att lägga in en gummimatta i entrén, så att medarbetarna ska kunna parkera cykeln säkert inomhus. En enkel lösning när parkeringen är ett svårt problem.


2015 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

Sweco

För att de i samklang med företagets arbete för hållbar utveckling prioriterade cyklister framför bilister när de flyttade till nya lokaler.


2:a plats

Gryaab

För deras brinnande engagemang för sina cyklister som underhålls och utvecklas.


3:a plats

White arkitekter

För deras tydliga ställningstagande där två parkeringsplatser i garaget och gjorts om till cykelparkeringar.

1:a plats

Kvinnofolkshögskolan

För deras idé och initiativ till att erbjuda cykelkurser för deltagare som, av olika anledning, inte haft möjlighet att lära sig att cykla tidigare i livet. På så vis ges fler tillfälle att uppleva cykelns möjligheter och friheter.


2:a plats

Cowi

För deras dörröppnare till cykelgaraget. Hur de använt en redan beprövad uppfinning som underlättar oerhört för sina cyklister.


3:a plats

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

För iden att erbjuda sin personal att låna hem elcykel på prov och anordna ”mekar kurser” för sin personal. Det ger vägledning och information som ger inspiration och mersmak för cykling.

1:a plats

Ica Maxi Angered

För deras entusiasm och målsättning att ständigt bli fler cyklister som cyklar till och från arbetet samt deltar i tävlingar. Ica Maxi Angered visar på ett utomordentligt sätt hur cyklingen kan skapa gemenskap på arbetsplatsen.


2:a plats

Konsument- och medborgarservice

För att deras miljö och hållbartsarbete har en tydlig strategi och policy för att öka antalet cykelresor till, från och i tjänsten.


3:a plats

Försäkrings AB Göta Lejon

För att deras bravur att uppnå nivå tre vid första året som de deltar i tävlingen.


2014 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

Gryaab

Motivering: Stark och heltäckande cykelsatsning som toppas av en aktiv cykelgrupp och en tydlig fokus.


2:a plats

Chalmers


3:a plats

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

1:a plats

Chalmers

En vidareutveckling av trenden av elcyklar som kopplar ihop cykling, innovation och praktiskt användande. Chalmers har under 2014 beställt två anläggningar med elcykelpool under solcellstak som förhoppningsvis kan börja användas av anställda och studenter under 2015.


2:a plats

Reinertsen Sverige


3:a plats

Göteborgs stad Färdtjänsten

1:a plats

CPAC systems

Stark nykomling med en imponerande stor andel av personalen som cyklar i kombination med entusiastiska cykelambassadörer.


2:a plats

Sportson


1:a plats

Göteborgs hamn


2013 – Årets cykelvänligaste arbetsplats


1:a plats

Norconsult

Motivering: På kort tid har Norconsult genom starkt förändringsarbete engagerat hela personalen i cykelfrågan, bland annat genom att prioritera cykel i förhållande till bil. Norconsult är helt enkelt en privat arbetsgivare som visar vägen.


1:a plats

Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

En vidareutveckling av trenden av elcyklar som kopplar ihop cykling, innovation och praktiskt användande. Chalmers har under 2014 beställt två anläggningar med elcykelpool under solcellstak som förhoppningsvis kan börja användas av anställda och studenter under 2015.